Arbetsmetod - att slipa trägolv


Att förbereda
Innan vi kommer ut till er för att slipa golvet är det viktigt att ni har förberett den aktuella ytan. Ni bör tömma rummet/rummen på all inredning, även sådant som finns i fönsterna samt i taket. Lösliggande kablar bör tejpas upp eller tas bort. Lokalen bör ha en normal rumstemperatur och luftfuktighet samt vara väl ventilerad. Optimalt är en temperatur på cirka 20 grader. Om en större renovering görs är det viktigt att ta golven sist. Grunda socklarna men måla inte färdigt dem förrän allt golvarbete är avklarat.

Arbetsmetod #1

1.

Att slipa och lacka äldre trägolv kräver tålamod och noggrannhet. Inledningsvis dammsugs golvet från små partiklar och stenar som kan repa golvet. Sedan analyseras golvet. Alla sprickor och eventuella skador registreras och åtgärdas. Därefter påbörjas den första slipningen, den s.k. grovslipningen, med en stor slipmaskin. Kantmaskinen tar sedan över vid kanter och lister.

Arbetsmetod #2

2.

Nu är det åter dags för en dammsugning av den slipade ytan. Nödvändiga platser spacklas och lagas. Därefter inleds mellanslipningen med ett finare slipband.

Återigen får golvet dammsugas av. Avslutningsvis finslipas golvet för att få en skönare karaktär.

Arbetsmetod #3

3.

Innan lackeringen påbörjas ska golvet åter dammsugas. Inledningen av lackeringen görs med mycket lack eftersom det nyslipade golvet suger åt sig mycket. Det är träslagets egenskap som avgör mängden lack. Efter att det torkat utförs en mellanslipning med maskin eller för hand, beroende på ytans utseende. Efter slipningen görs en dammsugning av golvet.

Arbetsmetod #4

4.

Nu är golvet redo för fas 2 av lackeringen, där det inte görs av med lika mycket lack.

Emellanåt krävs det ytterligare en slipning och en lackering, allt beroende på golvets karaktär, sugförmåga och vilken finish som valts. 

Vi slipar trägolv

Ett välmående och färdigt golv, redo att beträdas.